top of page

08. Tìm thợ cứng - giỏi bột biết gel/thợ phụ - giỏi chân tay nước / Geneve

Tiệm tại Thuỵ Sĩ - Geneve tìm thợ cứng - giỏi bột biết gel/thợ phụ - giỏi chân tay nước. Lương trả theo tay nghề

Thời gian & Địa điểm

17:20 16 thg 1, 2024 – 18:42 30 thg 1, 2024

Thụy Sĩ

Nội dung

Tiệm tại Thuỵ Sĩ - Geneve

  • Tìm thợ cứng - giỏi bột biết gel/thợ phụ - giỏi chân tay nước. 
  • Lương trả theo tay nghề. 
  • Có báo thuế và bao ăn ở - có phòng riêng cho thợ. 
  • Môi trường làm việc thoải mái. 
  • Bạn nào quan tâm inb mình. Thank you.

--> Link Fb bài đăng 

Chia sẻ với

​Việc làm khác
No events at the moment
bottom of page