top of page

Buổi chào đón - Tháng 1

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh, - Tổ chức bởi: ICHL Mời các bạn tham gia!

Buổi chào đón - Tháng 1
Buổi chào đón - Tháng 1

Thời gian & Địa điểm

9:50 25 thg 1, 2024 – 10:00

Centrala staden, Vårfrugatan 1, B, 223 50 Lund, Sweden

Chia sẻ với

​Việc làm khác
No events at the moment
bottom of page