top of page

Giới thiệu về thị trường việc làm

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh, - Tổ chức bởi: ICHL Mời các bạn tham gia!

Giới thiệu về thị trường việc làm
Giới thiệu về thị trường việc làm

Thời gian & Địa điểm

13:00 22 thg 2, 2024 – 13:05

Online

Chia sẻ với

​Việc làm khác
No events at the moment
bottom of page