top of page

Quán ngôn ngữ - Về dịch vụ bảo trợ xã hội

Thân mời các bạn ở Stokholm có nhu cầu cùng luyện tiếng và tìm hiểu thông tin về xã hội Thụy Điển thì tiếp tục đến Quán Ngôn Ngữ. - Tổ chức: Hien Ekeroth, Nga Le Thanh và Hai Rydberg. - Tiếng Việt Chào đón các bạn

Quán ngôn ngữ - Về dịch vụ bảo trợ xã hội
Quán ngôn ngữ - Về dịch vụ bảo trợ xã hội

Thời gian & Địa điểm

14:30 27 thg 9, 2023 – 14:52

Sự kiện/ Việt

Chia sẻ với

​Việc làm khác
No events at the moment
bottom of page