top of page

Để giúp các bạn mới sang Thụy Điển nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới, các bài viết tổng hợp dưới đây là các chia sẻ, chỉ dẫn hoặc các kinh nghiệm cho từng việc cần làm ban đầu, hy vọng giúp ích được cho bạn. 

bottom of page