top of page

Cần tìm người làm bếp lâu dài

Falkenberg

Thụy Điển

Loại việc:

Bếp

Thời gian làm việc: 

Toàn thời gian

​Yêu cầu 

Tiệm ăn växjö teleborg
- Cần tìm người làm bếp lâu dài.
- Đào tạo cho người chưa biết việc.
- Bao ăn ở, lương báo trắng semester đầy đủ.

Liên hệ

Điện thoại:      0

729175086 B

​Tên liên hệ:

Hiep Quach B

​Qua Fb :

​Thông tin về tiệm 

Chưa có

bottom of page