top of page

Cần tìm người phụ bếp

Malung

Thụy Điển

Loại việc:

Bếp

Thời gian làm việc: 

Toàn thời gian

​Yêu cầu 

Nhà hàng ở tỉnh Malung, vùng Dalarna
- Cần tìm người phụ bếp
- Không cần kinh nghiệm nhưng trung thực & nhanh nhẹn.
- Lương báo cáo thuế đầy đủ .
- Thông tin liên hệ số điện thoại.

Liên hệ

Điện thoại:      0

738138884

​Tên liên hệ:

Tam Nguyen

​Qua Fb :

​Thông tin về tiệm 

Chưa có

bottom of page