top of page

Cần người đầu bếp chuyên về món Việt

Jönköping

Thụy Điển

Loại việc:

Bếp

Thời gian làm việc: 

Toàn thời gian

​Yêu cầu 

Chào các bạn
Mình cần người đầu bếp chuyên về món Việt
- Làm việc ở thành phố Jönköping.
- Nếu bạn nào có ý xin liên lạc qua Facebook.

Liên hệ

Điện thoại:      0

​Tên liên hệ:

Vincent Ly

​Qua Fb :

​Thông tin về tiệm 

Chưa có

bottom of page