top of page

Cần tuyển 1 nhân viên phụ bếp

Tråvad

Thụy Điển

Loại việc:

Bếp

Thời gian làm việc: 

Toàn thời gian

​Yêu cầu 

Nhà hàng Lilla Saigon ở Vara
- Cần tuyển 1 nhân viên phụ bếp.
- Xin vui lòng liên lạc số điện thoại

Liên hệ

Điện thoại:      0

707538188

​Tên liên hệ:

Amy Nguyen

​Qua Fb :

​Thông tin về tiệm 

Trang web cửa hàng https://lillasaigon.se/

bottom of page