top of page

Tìm thợ cho tiệm làm gele và bột

Skåne

Thụy Điển

Loại việc:

Nail

Thời gian làm việc: 

Toàn thời gian

​Yêu cầu 

Mình vẫn miệt mài tìm thợ
- Tiệm làm gele và bột
- Khu vực Skäne
- Không biết nghề có thể đào tạo
- Yêu cầu : có giấy tờ làm việc hợp pháp tại Thuỵ Điển
- Bắt đầu đi làm vào tháng 3

Liên hệ

Điện thoại:      0

​Tên liên hệ:

Le Josobin

​Qua Fb :

​Thông tin về tiệm 

Chưa có

bottom of page