top of page

Tìm thợ cứng - giỏi bột biết gel/thợ phụ - giỏi chân tay nước

Geneve

Thụy Sĩ

Loại việc:

Nail

Thời gian làm việc: 

Toàn thời gian

​Yêu cầu 

Tiệm tại Thuỵ Sĩ - Geneve
- Tìm thợ cứng - giỏi bột biết gel/thợ phụ - giỏi chân tay nước.
- Lương trả theo tay nghề.
- Có báo thuế và bao ăn ở - có phòng riêng cho thợ.
- Môi trường làm việc thoải mái.
Bạn nào quan tâm inb mình. Thank you.

Liên hệ

Điện thoại:      0

​Tên liên hệ:

Mai Hải Vinh

​Qua Fb :

​Thông tin về tiệm 

Chưa có

bottom of page