top of page

​Học tiếng Thụy Điển

Học một ngôn ngữ mới là một kinh nghiệm đáng nhớ và cần thiết để thích nghi vào một cuộc sống mới. Việc học đòi hỏi sự chăm chỉ và một quá trình lâu dài. Mỗi ngày một từ có thể giúp bạn cảm thấy vẫn có thể học tiếng Thụy Điển trong thời gian bận rộn mỗi ngày. Các bài trắc nghiệm dưới đây không phải đánh giá trình độ hay khả năng của bạn, chỉ là một cách giúp bạn ôn tập lại các từ đã học mà không bị nhàm chán.

​Trắc Nghiệm

​I. Nhớ nghĩa của từ 

Trac nghiem_Moi ngay mot tu_Web.JPG

II. Chọn từ có nghĩa phù hợp cho câu.

Trac nghiem_Moi ngay mot cau_Web.JPG
Mỗi ngày một từ
Chia sẻ kinh nghiệm 
bottom of page