top of page
ImgBank_08.jpg
    Ngày : 1 tháng 12 năm 2023 
    ​Thời gian :  13:00-14:30
    Địa điểm: Ekska Huset, Lund 
    Tổ chức: ICHL - International Citizen Hub Lund

Đi bộ trong thành phố Lund: Bánh ngọt, sô cô la và kẹo

Chúng tôi rất vui mừng được mời bạn tham gia chuyến tham quan tới các cửa hàng bánh kẹo tại Lund, một trong những trung tâm sôi động của thành phố.
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh,
- Tổ chức bởi: ICHL
Mời các bạn tham gia!

​Sự kiện tham quan & Du lịch 

bottom of page