top of page
ImgBank_08.jpg
    Ngày : 10 tháng 11 năm 2023 
    ​Thời gian :  13:00-14:30
    Địa điểm: Ekska Huset, Lund 
    Tổ chức: ICHL - International Citizen Hub Lund

Đi bộ trong thành phố Lund: Cửa hàng đồ cũ tại Lund

Chúng tôi rất vui mừng được mời bạn tham gia chuyến đi bộ đến các cửa hàng đồ cũ tại Lund.

​Sự kiện tham quan & Du lịch 

bottom of page