top of page
ImgBank_08.jpg
    Ngày : 18 tháng 11 năm 2023 
    ​Thời gian :  13:30-15:30
    Địa điểm: At the statues between Stadsteatern and Konserthus
    Tổ chức: Helsingborg International Connections

Tìm hiểu thành phố Helsingborg

Hãy cùng chúng tôi đi dạo buổi chiều để khám phá các điểm nóng văn hóa trên khắp Helsingborg. Khám phá xem một số địa điểm trong thành phố đã phát triển như thế nào qua nhiều năm và tìm hiểu cách tham gia vào nhiều hoạt động văn hóa khác nhau. Chúng ta sẽ bắt đầu bên cạnh Stadsteatern (nhà hát thành phố) và kết thúc bằng một ly cà phê ở Söder.

Người hướng dẫn của chúng tôi sẽ là Abbas Sbeity, một nhà nghiên cứu, chiến lược gia và người điều phối sống và làm việc tại Helsingborg. Công việc của ông tập trung vào văn hóa, đổi mới xã hội và xây dựng cộng đồng. Ông hiện đang quản lý Söderscen cho Helsingborgs Stad và Mindpark Open Space. www.abbassbeity.com

Có giới hạn tối đa 25 người tham gia cho sự kiện này.

​Sự kiện tham quan & Du lịch 

!
Widget Didn’t Load
Check your internet and refresh this page.
If that doesn’t work, contact us.
bottom of page