top of page
Bat dau voi Swedish_Cover.jpg
    Webinar - Online
    Ngày: 04 tháng 12 năm 2023
    Lúc : 16:00 - 17:00
    Tổ chức: Uppsala Internationl Hub

Tìm hiểu hệ thống trường học Thụy Điển

Tìm hiểu hệ thống trường học Thụy Điển
Thời gian: 16-17

Địa điểm: Online (Link gửi trong email xác nhận)

Bạn muốn biết thêm về Hệ thống trường học Thụy Điển? Cần trợ giúp để chọn trường học hoặc chương trình giảng dạy phù hợp cho con bạn?

Hãy tham gia hội thảo trực tuyến này với chúng tôi, nơi chúng tôi chào đón hai đại diện từ các trường quốc tế thuộc sở hữu nhà nước ở Uppsala. Trong buổi học này, bạn sẽ gặp Anna Jones, Trợ lý Hiệu trưởng tại Trường Kvärngardet và Björn Swartling, Giám đốc Chương trình Tú tài Quốc tế tại Katedralskolan. Các chủ đề sẽ được đề cập trong bài thuyết trình bao gồm:

- Tổng quan về hệ thống trường học Thụy Điển
- Thảo luận về yêu cầu ngôn ngữ cho các chương trình giảng dạy khác nhau
- Thông tin về các trường quốc tế tại địa phương ở Uppsala

Sau phần trình bày sẽ là thời gian để người tham gia đặt câu hỏi.

​Các bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan 

Các bậc học & tuyển sinh Đại học ở Thụy Điển

Các hội thảo Online khác 

bottom of page