top of page
Bat dau voi Swedish_Cover.jpg
    Webinar - Online
    Ngày: 22 tháng 11 năm 2023
    Lúc : 12:15 - 13:00
    Tổ chức: Uppsala Internationl Hub

Chuỗi bài giảng khởi nghiệp kinh doanh (phần 4)

Drivhuset đang tổ chức một loạt bài giảng trực tuyến gồm 5 phần về khởi nghiệp ở Thụy Điển. Trong phần bốn, trọng tâm sẽ là 'cách bán, chào hàng và tiếp thị'. Loạt bài này cũng sẽ có một số chủ đề bao gồm tạo ý tưởng, phát triển ý tưởng và phát triển doanh nghiệp.

​Các bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan 

Các hội thảo Online khác 

bottom of page