top of page
Bat dau voi Swedish_Cover.jpg
    Webinar - Online
    Ngày: 06 tháng 12 năm 2023
    Lúc : 12:15 - 13:00
    Tổ chức: Uppsala Internationl Hub

Chuỗi bài giảng khởi nghiệp kinh doanh (phần 5)

Drivhuset đang tổ chức một loạt bài giảng trực tuyến gồm 5 phần về khởi nghiệp ở Thụy Điển. Trong phần năm, trọng tâm sẽ là 'làm thế nào để phát triển doanh nghiệp'.

​Các bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan 

Các hội thảo Online khác 

bottom of page