top of page
Bat dau voi Swedish_Cover.jpg
    Webinar - Online
    Ngày: 14 tháng 12 năm 2023
    Lúc : 16:00 - 17:30
    Tổ chức: Uppsala Internationl Hub

Hội thảo trực tuyến về Hệ thống Hưu trí Thụy Điển

Thời gian: 16-17h30
Địa điểm: Online (Link gửi trong email xác nhận

Bạn muốn hiểu hệ thống lương hưu Thụy Điển hoạt động như thế nào, bạn kiếm được lương hưu như thế nào và điều gì sẽ xảy ra với lương hưu của bạn nếu bạn chuyển đến từ Thụy Điển?

Trong sự kiện này, bạn sẽ có cơ hội gặp Cán bộ thông tin Alexandros Maditianos từ Pensionsmyndigheten (Cơ quan Hưu trí Thụy Điển), người sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về hệ thống lương hưu ở Thụy Điển.

Bài thuyết trình sẽ kéo dài khoảng một giờ và người tham gia sẽ có thời gian để đặt câu hỏi vào cuối buổi.
Chúng tôi mong sẽ gặp bạn ở đó!

​Các bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan 

Các hội thảo Online khác 

bottom of page