top of page
Bat dau voi Swedish_Cover.jpg
    Webinar - Online
    Ngày: 23 tháng 10 năm 2023
    Lúc : 12:00 - 13:00
    (Giờ VN 17:00 - 18:00)
    Tổ chức: International House Gothenburg

Bắt đầu học tiếng Thụy Điển thế nào?

Người Thụy Điển nằm trong số những người nói tiếng Anh tốt nhất trên thế giới. Với suy nghĩ này, tại sao bạn nên dành thời gian học tiếng Thụy Điển?

Trong hội thảo trực tuyến này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn các lựa chọn khác nhau để tham gia các lớp học tiếng Thụy Điển ở Gothenburg. Bạn cũng sẽ tìm hiểu lý do tại sao các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Thụy Điển có thể có giá trị hơn bạn nghĩ và cách bạn có thể bắt đầu học ngay hôm nay. Chúng tôi cũng sẽ đưa ra các lựa chọn cho những bạn đang chờ tham dự SFI (tiếng Thụy Điển dành cho người mới đến) yêu cầu số cá nhân Thụy Điển.

Hội thảo trực tuyến sẽ kết thúc bằng phần hỏi đáp.

Hội thảo trực tuyến này được tổ chức bởi Cố vấn Hướng nghiệp tại Ủy ban Thị trường Lao động và Giáo dục Người lớn Thành phố Gothenburg và giáo viên SFI Charlotte Sand tại Đại học Dân gian Gothenburg.

Đăng ký trước ngày 19 tháng 10 để giữ chỗ.

Rất mong được gặp bạn!

​Các bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan 

Tất tần tật về SFI

Học Đại học bằng tiếng Thụy Điển

Học tiếng Thụy Điển qua Duolingo

Các hội thảo Online khác 

bottom of page