top of page
Bat dau voi Swedish_Cover.jpg
    Webinar - Online - English
    Ngày: 6 tháng 10 , 23 tháng 10, 14 tháng 11 và 30 tháng 11 năm 2023
    Lúc : 10:00 - 11:15 và 18:00 - 19:15
    Tổ chức: Skatteverket (Sở Thuế )

Hướng dẫn đăng ký cư trú và thông tin về thuế cơ bản

Hội thảo này phù hợp với những bạn đang có ý định chuyển đến Thụy Điển để học tập hoặc làm việc tại một trường đại học Thụy Điển. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin mà bạn cần biết khi bạn chuyển đến Thụy Điển. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn phần giới thiệu cơ bản về thuế Thụy Điển.

Buổi hội thảo sẽ bao gồm các câu hỏi như
* Tôi nên nghĩ gì khi chuyển đến Thụy Điển?
* Tôi nên nộp những tài liệu gì và tại sao?
* Tôi có phải đăng ký vào sổ đăng ký dân số không?
* Sự khác biệt giữa số cá nhân và số phối hợp là gì?
* Làm cách nào để thay đổi địa chỉ của tôi nếu tôi di chuyển trong Thụy Điển?
* Tôi có phải nộp thuế ở Thụy Điển không?
* Làm cách nào để khai báo thu nhập của tôi?
* Tôi nên nghĩ gì nếu tôi chọn chuyển đến từ Thụy Điển?
* Hội thảo được truyền hình trực tiếp trên web và bạn có thể đặt câu hỏi trong cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Buổi hội thảo kéo dài khoảng 1 giờ 15 phút

Mời tham gia.

​Các bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan 

Những việc cần làm khi mới đến Thụy Điển 2023.

Khai báo thuế, các mốc thời gian

Khai báo thuế, các khoản khấu trừ có thể

Các hội thảo Online khác 

bottom of page