top of page

Buổi chào đón - Tháng 2

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh, - Tổ chức bởi: ICHL Mời các bạn tham gia!

Buổi chào đón - Tháng 2
Buổi chào đón - Tháng 2

Thời gian & Địa điểm

9:00 29 thg 2, 2024 – 10:00

Centrala staden, Vårfrugatan 1, B, 223 50 Lund, Sweden

Chia sẻ với

​Việc làm khác
No upcoming events at the moment
bottom of page