top of page

Bạn đang quan tâm tới hệ thống giáo dục tại Thụy Điển, các bậc học và tuyển sinh Đại học hay bạn đang tìm hiểu về các cơ hội học bổng cho các chuyên ngành Thạc sĩ và nghiên cứu sinh? Với các bài đóng góp từ các cựu sinh viên các trường Đại học tại Thụy Điển, hy vọng có thể cung cấp các thông tin hữu ích cho bạn.

bottom of page