top of page

Chuỗi bài giảng khởi nghiệp kinh doanh (phần 4)

Drivhuset đang tổ chức một loạt bài kiếm trực tuyến bao gồm 5 phần về khởi nghiệp ở Thụy Điển. Trong phần bốn, tâm sẽ là 'cách bán, chào hàng và tiếp thị'. Bài viết này cũng sẽ có một số chủ đề bao gồm tạo ý tưởng, phát triển ý tưởng và phát triển doanh nghiệp.

Chuỗi bài giảng khởi nghiệp kinh doanh (phần 4)
Chuỗi bài giảng khởi nghiệp kinh doanh (phần 4)

Thời gian & Địa điểm

12:10 22 thg 11, 2023 – 13:00

Uppsala

Chia sẻ với

​Việc làm khác
No events at the moment
bottom of page