top of page

Chuỗi bài giảng khởi nghiệp kinh doanh (phần 5)

Drivhuset đang tổ chức một loạt bài kiếm trực tuyến bao gồm 5 phần về khởi nghiệp ở Thụy Điển. Trong phần bốn, tâm sẽ là 'cách bán, chào hàng và tiếp thị'. Bài viết này cũng sẽ có một số chủ đề bao gồm tạo ý tưởng, phát triển ý tưởng và phát triển doanh nghiệp.

Chuỗi bài giảng khởi nghiệp kinh doanh (phần 5)
Chuỗi bài giảng khởi nghiệp kinh doanh (phần 5)

Thời gian & Địa điểm

12:10 06 thg 12, 2023 – 13:10

Uppsala

Chia sẻ với

​Việc làm khác
No upcoming events at the moment
bottom of page