top of page

Chương trình hỗ trợ phát triển nghề nghiệp

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh, - Tổ chức bởi: Move to Gothenburg Mời các bạn tham gia!

Chương trình hỗ trợ phát triển nghề nghiệp
Chương trình hỗ trợ phát triển nghề nghiệp

Thời gian & Địa điểm

9:30 22 thg 1, 2024 – 9:35

Olivedal, Järnvågsgatan 3, 413 27 Göteborg, Sweden

Chia sẻ với

​Việc làm khác
No events at the moment
bottom of page