top of page

Hệ thống hưu trí Thụy Điển 11/2023

Tại Thụy Điển, hệ thống lương hưu hoạt động như thế nào? Làm thế nào để bạn có được lương hưu? Điều gì xảy ra với lương hưu của bạn nếu bạn ra khỏi Thụy Điển? - Ngôn ngữ: Tiếng Anh, - Trình bày: Alexandros Maditianos từ Pensionsmyndigheten - Tổ chức bởi: ICHL và HIC Mời các bạn tham gia!

Hệ thống hưu trí Thụy Điển 11/2023
Hệ thống hưu trí Thụy Điển 11/2023

Thời gian & Địa điểm

16:00 22 thg 11, 2023 – 18:00

Online/Eng.

Nội dung

Giới thiệu về Hệ thống hưu trí Thụy Điển

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh
  • Tổ chức bởi: ICHL (International Citizen Hub Lund) và HIC (Helsingborg International Connections)
  • Webminar trực tuyến với Teams. Đường link sẽ được gửi qua e-mail sau khi đăng ký.
  • Nội dung: Hệ thống lương hưu hoạt động như thế nào? Làm thế nào để có được lương hưu ? Những lựa chọn nào ảnh hưởng đến lương hưu của tôi? Điều gì xảy ra với lương hưu của tôi nếu tôi ra khỏi Thụy Điển? Hãy tận dụng cơ hội để lắng nghe Cơ quan Hưu trí Thụy Điển thuyết trình về hệ thống lương hưu Thụy Điển.
  • Người trình bày: Alexandros Maditianos từ Pensionsmyndigheten sẽ giới thiệu qua hệ thống lương hưu và giải đáp bất kỳ câu hỏi nào của các bạn tham gia.

Mời các bạn tham gia! 

Chia sẻ với

​Việc làm khác
No events at the moment
bottom of page