top of page

Hệ thống Y tế ở Thụy Điển 11/2023

Thụy Điển cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng chất lượng cao, được trợ cấp nhiều và chi phí thấp cho mọi người sống hoặc làm việc ở Thụy Điển nhờ vào hệ thống chăm sóc sức khỏe được phân cấp và tài trợ bởi người nộp thuế. - Ngôn ngữ: Tiếng Anh, - Tổ chức bởi: ICHL Mời các bạn tham gia!

Hệ thống Y tế ở Thụy Điển 11/2023
Hệ thống Y tế ở Thụy Điển 11/2023

Thời gian & Địa điểm

10:30 14 thg 11, 2023 – 12:00

Lund/Eng.

Chia sẻ với

​Việc làm khác
No upcoming events at the moment
bottom of page