top of page

Lái xe tại Thụy Điển 04/2023

Khi dự định ở lại Thụy Điển lâu dài, đầu tư vào bằng lái xe Thụy Điển có thể là một ý tưởng hay. Quá trình nhận giấy phép khác nhau tùy thuộc vào bạn. Các diễn giả trong hội thảo trực tuyến sẽ là Carina Hellberg và Daniel Olofsson từ Östra Trafikskolan ở Gothenburg

Lái xe tại Thụy Điển 04/2023
Lái xe tại Thụy Điển 04/2023

Thời gian & Địa điểm

12:00 17 thg 4, 2023 – 13:00

Webminar/English

Nội dung

Khi dự định ở lại Thụy Điển lâu dài, đầu tư vào bằng lái xe Thụy Điển có thể là một ý tưởng hay. Quá trình nhận giấy phép khác nhau tùy thuộc vào bạn.  Các diễn giả trong hội thảo trực tuyến vào bữa trưa này sẽ là Carina Hellberg và Daniel Olofsson từ Östra Trafikskolan ở Gothenburg. Họ sẽ cung cấp cho bạn tất cả các chi tiết quan trọng để trở thành người lái xe an toàn ở Thụy Điển.

Chia sẻ với

​Việc làm khác
No events at the moment
bottom of page