top of page

Ngày hội việc làm 2023 tại LTH, Lund

ARKAD là hội chợ nghề nghiệp hàng năm tại LTH nhằm cung cấp cho cả công ty và sinh viên một nền tảng chung để gặp gỡ và chia sẻ ý tưởng, tầm nhìn và khát vọng của họ

Ngày hội việc làm 2023 tại LTH, Lund
Ngày hội việc làm 2023 tại LTH, Lund

Thời gian & Địa điểm

8:30 14 thg 11, 2023 – 17:00 15 thg 11, 2023

Lund

Chia sẻ với

​Việc làm khác
No events at the moment
bottom of page