top of page

Nhóm FB: Lái xe ở Thụy Điển

Nơi thành viên chia sẻ các kinh nghiệm khác nhau từ việc học, thi, lấy bằng cho tới các kinh nghiệm lái xe hằng ngày tại Thụy Điển.

Nhóm FB: Lái xe ở Thụy Điển
Nhóm FB: Lái xe ở Thụy Điển

Thời gian & Địa điểm

.

Nhóm chat/Online

Nội dung

Khi dự định ở lại Thụy Điển lâu dài, đầu tư vào bằng lái xe Thụy Điển có thể là một ý tưởng hay. Quá trình nhận giấy phép khác nhau tùy thuộc vào bạn.  Các diễn giả trong hội thảo trực tuyến vào bữa trưa này sẽ là Carina Hellberg và Daniel Olofsson từ Östra Trafikskolan ở Gothenburg. Họ sẽ cung cấp cho bạn tất cả các chi tiết quan trọng để trở thành người lái xe an toàn ở Thụy Điển.

Chia sẻ với

​Việc làm khác
No events at the moment
bottom of page