top of page

Tìm việc với chương trình Jobbsprånget

Mục đích của chương trình với Jobbsprånget là tăng tốc độ hòa nhập vào cuộc sống làm việc ở Thụy Điển. Trong hội thảo trực tuyến của chúng tôi, bạn sẽ gặp Laras Piniji và Rachna Sharma từ Jobbsprånget, chương trình thực tập lớn nhất của Thụy Điển.

Tìm việc với chương trình Jobbsprånget
Tìm việc với chương trình Jobbsprånget

Thời gian & Địa điểm

10:00 09 thg 11, 2023 – 11:00

Online/ Eng.

Chia sẻ với

​Việc làm khác
No events at the moment
bottom of page