top of page

Tư vấn online dành cho người mới hoặc đang tìm việc

Một hoạt động nổi tiếng của chúng tôi dành cho các tài năng quốc tế, buổi tư vấn online vào Thứ Tư hàng tuần từ 13:00 đến 15:00. Vui lòng xem qua thông tin và đặt cuộc hẹn trực tuyến của bạn. - Ngôn ngữ: Tiếng Anh, - Tổ chức bởi: IHG Mời các bạn tham gia!

Tư vấn online dành cho người mới hoặc đang tìm việc
Tư vấn online dành cho người mới hoặc đang tìm việc

Thời gian & Địa điểm

13:00 29 thg 11, 2023 – 15:00

Online/ Eng.

Chia sẻ với

​Việc làm khác
No events at the moment
bottom of page