top of page

Văn hóa kinh doanh ở Thụy Điển

Tại sao bạn lại tập trung vào Văn hóa Kinh doanh Thụy Điển khi thế giới kinh doanh mang tính toàn cầu, mọi người đều nói tiếng Anh và tất cả chúng ta đều có quyền truy cập vào cùng một thông tin? . - Ngôn ngữ: Tiếng Anh, - Tổ chức bởi: IHG Mời các bạn tham gia!

Văn hóa kinh doanh ở Thụy Điển
Văn hóa kinh doanh ở Thụy Điển

Thời gian & Địa điểm

11:30 08 thg 11, 2023 – 12:30

Gothenburg/Eng.

Chia sẻ với

​Việc làm khác
No events at the moment
bottom of page