top of page

Ngày hội việc làm 2023 cho ngành khoa học đời sống

Trung tâm Hướng nghiệp tại Khoa Y, Đại học Lund và Medicon Village à tổ chức ngày hội việc làm cho các nhà nghiên cứu khoa học đời sống đang cân nhắc làm việc trong ngành công nghiệp và công ty.

Ngày hội việc làm 2023 cho ngành khoa học đời sống
Ngày hội việc làm 2023 cho ngành khoa học đời sống

Thời gian & Địa điểm

8:30 03 thg 12, 2023 – 19:30

Lund

Chia sẻ với

​Việc làm khác
No events at the moment
bottom of page