top of page

Cập nhật - Quy định mới về nhập quốc tịch

Những thay đổi mới nhất về quy định nhập quốc tịch Thụy Điển đang thu hút sự chú ý của cộng đồng người Việt tại Thụy Điển. Chính phủ Thụy Điển đang xem xét và đề xuất một loạt các yêu cầu mới nhằm đảm bảo quá trình nhập quốc tịch phản ánh tốt hơn các giá trị và tiêu chuẩn của quốc gia. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các đề xuất, quy đinh mới cũng như đề cập việc những thay đổi này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quá trình xin quốc tịch của bạn? Hãy cùng tìm hiểu để nắm rõ hơn và chuẩn bị tốt nhất cho tương lai của mình và gia đình tại Thụy Điển


Các cập nhật

Quy định mới về nhập quốc tịch

Mới nhất

Cập nhật 30.05.2024 - Tình Trạng Của Đề Xuất Về Ngôn Ngữ Và Văn Hóa

Các yêu cầu mới về kiểm tra ngôn ngữ và kiến thức văn hóa cho các đơn xin quốc tịch. Cụ thể, đề xuất này bao gồm:

 • Kiểm Tra Ngôn Ngữ: Trình độ B1 đủ để người xin quốc tịch có thể hiểu được nội dung báo chí Thụy Điển, nghe đài, hoặc theo dõi một bài giảng mà không gặp quá nhiều khó khăn.

 • Nghe và Đọc: Yêu cầu trình độ B1 theo CEFR, tương đương với hoàn thành cấp độ D trong khóa học Tiếng Thụy Điển cho Người Nhập Cư (SFI).

 • Nói và Viết: Yêu cầu trình độ A2, tương đương với cấp độ C của SFI.


 • Kiểm Tra Văn Hóa:

 • Bài kiểm tra văn hóa sẽ là bài kiểm tra kỹ thuật số, kiểm tra kiến thức cơ bản cần thiết để sống và hoạt động trong xã hội Thụy Điển, tập trung vào dân chủ và quy trình dân chủ.

 • Nội dung bài kiểm tra dựa trên một cuốn sách được sản xuất riêng cho mục đích kiểm tra.


Tình Trạng Hiện Tại Của Đề Xuất

 • Giai Đoạn Tham Vấn (Remiss): Giai đoạn tham vấn của đề xuất này đã kết thúc vào tháng 4 năm 2021. Trong giai đoạn này, báo cáo điều tra và các đề xuất được gửi đến các cơ quan chính phủ hoặc tổ chức liên quan, các đô thị và các bên liên quan khác để lấy ý kiến.

 • Các Bước Tiếp Theo: Chính phủ sẽ quyết định liệu có tiếp tục tiến hành với luật này hay không. Sau đó, một dự thảo sẽ được gửi tới Hội Đồng Lập Pháp Thụy Điển để xem xét.

 • Ngày Đề Xuất Thực Hiện: Nếu được thông qua, luật này dự kiến sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2025.Cập nhật 24.02.2024 - Đề Xuất Về Cấm Nhập Tịch Thụy Điển

Theo đề xuất mới, những người bị nghi ngờ hoặc bị kết án vì các tội nghiêm trọng, được coi là mối đe dọa đối với an ninh Thụy Điển hoặc liên quan đến "các nhóm và tổ chức nhất định" sẽ bị cấm nhập quốc tịch qua thông báo (medborgarskap genom anmälan)

 • Tội phạm nghiêm trọng: Áp dụng cho các tội có mức phạt tối đa từ bốn năm tù trở lên, cũng như các hành vi phạm tội lặp đi lặp lại không được coi là nhỏ hoặc không xảy ra từ lâu.

 • Nhóm và tổ chức: Những nhóm có hoạt động bao gồm các hành vi phạm tội có hệ thống, lan rộng và nghiêm trọng đối với người khác.

Quy định này sẽ áp dụng cho người từ 15 tuổi trở lên, với một số ngoại lệ cụ thể.


Đề xuất này đã được đưa ra Hội Đồng Pháp Chế Thụy Điển để phân tích các khía cạnh pháp lý trước khi trình lên quốc hội. Nếu được quốc hội phê duyệt, quy định mới dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 24 tháng 10 năm 2024.


Cập nhật 10.01.2024 - Thay Đổi Dự Kiến Với Yêu Cầu Về Ngôn Ngữ Và Văn Hóa Thụy Điển

Một trong những đề xuất quan trọng là giới thiệu bài kiểm tra ngôn ngữ và văn hóa đối với các ứng viên xin quốc tịch, áp dụng cho những người từ 16 đến 66 tuổi. Theo đó:

 • Nghe và Đọc: Ứng viên phải đạt mức B1 trong Khung Tham Chiếu Chung Châu Âu về Ngôn Ngữ (CEFR), tương đương với mức D của khóa học tiếng Thụy Điển cho người nhập cư (SFI).

 • Nói và Viết: Yêu cầu thấp hơn, ở mức A2, tương đương với mức C của SFI.


Bài kiểm tra văn hóa sẽ là một bài thi kỹ thuật số kiểm tra kiến thức cơ bản về xã hội và văn hóa Thụy Điển, tập trung vào dân chủ và quá trình dân chủ.


Cập nhật 11.09.2023 - Thay Đổi Dự Kiến Cho Yêu Cầu Về Nhập Quốc Tịch Thụy Điển

Chính phủ Thụy Điển đang xem xét một loạt các thay đổi quan trọng đối với yêu cầu nhập quốc tịch. Dưới đây là tóm tắt các thay đổi chính đang được đề xuất:


1.Kéo Dài Thời Gian Cư Trú: Hiện tại, yêu cầu cư trú đối với quốc tịch Thụy Điển là 5 năm. Tuy nhiên, chính phủ đang xem xét tăng thời gian này lên 8 năm, với các ngoại lệ cho một số nhóm nhất định như công dân Bắc Âu hoặc người tị nạn. Điều này sẽ đặt Thụy Điển tương đồng với các nước Bắc Âu khác như Na Uy và Đan Mạch, nơi có yêu cầu cư trú lâu hơn.


2. Yêu Cầu Kiến Thức Về Xã Hội Và Văn Hóa Thụy Điển: Hiện đang có đề xuất yêu cầu các ứng viên phải vượt qua bài kiểm tra tiếng Thụy Điển và kiến thức về xã hội Thụy Điển. Utvik sẽ đánh giá xem liệu có cần thêm yêu cầu kiến thức nào khác để đảm bảo ứng viên hiểu rõ hơn về văn hóa và xã hội Thụy Điển.


3. Yêu Cầu Tự Chủ Tài Chính: Dù hiện tại không có yêu cầu về tự chủ tài chính cho nhập quốc tịch, nhưng Utvik sẽ điều tra xem liệu có cần thiết áp dụng yêu cầu này hay không. Điều này có thể bao gồm việc không nhận trợ cấp xã hội trong một thời gian nhất định trước khi nộp đơn xin quốc tịch.


4. Cách Sống Lành Mạnh: Chính phủ đang xem xét việc siết chặt yêu cầu về cách sống lành mạnh (hederligt levnadssätt) của ứng viên. Điều này có thể bao gồm việc xem xét cả các tội phạm xảy ra ở các quốc gia khác và đặt ra những tình huống cụ thể mà ứng viên có thể bị từ chối quốc tịch.


5. Lễ Nhập Quốc Tịch: Hiện tại, các lễ hội nhập quốc tịch là không bắt buộc. Tuy nhiên, Utvik được giao nhiệm vụ xem xét việc làm cho các sự kiện này trở thành bắt buộc hoặc thay thế bằng các sự kiện tương tự như phỏng vấn nhập quốc tịch hoặc tuyên thệ trung thành.


Các thay đổi này nhằm đảm bảo rằng quy trình nhập quốc tịch phản ánh tốt hơn giá trị và yêu cầu của xã hội Thụy Điển, đồng thời bảo vệ tốt hơn các quyền lợi của trẻ em và những người dễ bị tổn thương. Utvik có thời hạn đến ngày 30 tháng 9 năm 2024 để hoàn thành và trình bày các đề xuất này.243 views

תגובות


bottom of page