top of page

​Các bài viết mới

Sự kiện sắp tới

 • Buổi chào đón - Tháng 5
  Buổi chào đón - Tháng 5
  Th 5, 30 thg 5
  Centrala staden
  9:00 30 thg 5, 2024 – 10:00
  Centrala staden, Vårfrugatan 1, B, 223 50 Lund, Sweden
  9:00 30 thg 5, 2024 – 10:00
  Centrala staden, Vårfrugatan 1, B, 223 50 Lund, Sweden
  - Ngôn ngữ: Tiếng Anh, - Tổ chức bởi: ICHL Mời các bạn tham gia!
 • Tham quan công viên chính Stadsparken
  Tham quan công viên chính Stadsparken
  Th 6, 31 thg 5
  Lund
  13:00 31 thg 5, 2024 – 14:30
  Lund, Lund, Sweden
  13:00 31 thg 5, 2024 – 14:30
  Lund, Lund, Sweden
  - Ngôn ngữ: Tiếng Anh, - Tổ chức bởi: ICHL Mời các bạn tham gia!

​Tất cả bài viết

bottom of page