top of page
Phan gioi theu

Lý thuyết lái xe

LOẠI BIỂN BÁO

A. BIỂN BÁO NGUY HIỂM

Các biển báo nguy hiểm đưa ra cảnh báo về các loại nguy hiểm khác nhau, bạn nên hết sức chú ý và cẩn thận. Các biển báo nguy thường được đặt ở khoảng cách so với mối nguy hiểm mà biển báo cảnh báo dựa theo tốc độ cho phép:

  • 30-50 km/h: 5-75 mét

  • 60-70 km/h: 50-200 mét

  • 80-90 km/h: 150-250 mét

  • 100-120 km/h: 200-400 mét

Hầu hết tất cả các biển cảnh báo đều có hình tam giác với đường viền màu đỏ và họa tiết màu đen trên nền màu vàng.

Lý thuyết lái xe Thụy Điển, phần biển báo
Lý thuyết lái xe Thụy Điển, phần biển báo
Lý thuyết lái xe Thụy Điển, phần biển báo
Lý thuyết lái xe Thụy Điển, phần biển báo
Lý thuyết lái xe Thụy Điển, phần biển báo

B. BIỂN BÁO ƯU TIÊN
Biển báo ưu tiên thông báo về quy định nhường đường và nghĩa vụ dừng xe.
Khi đến gần biển báo ưu tiên, bạn phải điều chỉnh tốc độ của mình, sẵn sàng nhường đường. Bạn phải thể hiện rõ ràng ý định nhường đường của mình bằng cách giảm tốc độ trước và nếu cần thiết thì dừng hẳn.
Tất cả các biển báo ưu tiên đều có hình dạng và màu sắc khác nhau.

Lý thuyết lái xe Thụy Điển, phần biển báo

C. BIỂN CẤM

Biển cấm cho biết những hành động bị cấm, ví dụ như cấm xe đi vào đường hoặc cấm vượt xe khác.
Theo quy định, lệnh cấm được áp dụng từ biển báo này đến ngã giao tiếp theo. Một biển báo khác hoặc biển bổ sung cũng có thể hủy bỏ lệnh cấm. Hầu hết các biển báo cấm đều có hình tròn, viền đỏ và họa tiết đen trên nền vàng.

Lý thuyết lái xe Thụy Điển, phần biển báo
Lý thuyết lái xe Thụy Điển, phần biển báo
Lý thuyết lái xe Thụy Điển, phần biển báo
Lý thuyết lái xe Thụy Điển, phần biển báo
bottom of page