top of page
Bat dau voi Swedish_Cover.jpg
    Webinar - Online
    Ngày: 22 tháng 11 năm 2023
    Lúc : 16:00 - 18:00

    Tổ chức: International Citizen Hub Lund

Hệ thống hưu trí Thụy Điển

Tận dụng cơ hội để lắng nghe Cơ quan Hưu trí Thụy Điển sẽ thuyết trình về hệ thống lương hưu Thụy Điển.

Hệ thống lương hưu hoạt động như thế nào? Làm thế nào để tôi kiếm được tiền lương hưu? Những lựa chọn cuộc sống nào ảnh hưởng đến lương hưu của tôi? Điều gì xảy ra với lương hưu của tôi nếu tôi chuyển từ Thụy Điển?

Nhân viên Alexandros Maditianos sẽ trình bày qua hệ thống lương hưu tại Thụy Điển và giải đáp mọi câu hỏi, vì vậy bạn hãy nhớ lưu sự kiện này lại nhé.

Hội thảo trực tuyến với Teams. Liên kết để tham gia hội thảo trên web sẽ được gửi qua e-mail sau khi đăng ký.

​Các bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan 

10 công ty lớn của Thụy Điển

10 “tips” khi tìm việc làm ở Thụy Điển

Kinh nghiệm học tập và tìm việc với người 50+

Các hội thảo Online khác 

bottom of page